PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU KARNETÓW NA ZAJĘCIA STAŁE!

Zakupu należy dokonywać w konkretnych terminach, tj. od 20 do 27 dnia miesiąca dla stałych klientów, od dnia 28 dnia miesiąca dla nowych klientów.

Grupa na jedną godzinę może liczyć maksymalnie 15 osób. Szczegółowe informacje dot. karnetów dla zakładów pracy i osób indywidualnych publikujemy tutaj.