Wyniki badań wody

Sprawozdania z poboru próbek z dnia 07.01.2019 r. i 21.01.2019 – woda basenowa spełnia wymagania jakościowe.

Decyzja zbiorcza roczna ocena wody Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie z dnia 11.06.2018 r.: