Wyniki badań wody

Sprawozdania z poboru próbek z dnia 03.12.2018 r. – woda basenowa spełnia wymagania jakościowe.

Decyzja zbiorcza roczna ocena wody Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie z dnia 11.06.2018 r.: