Wyniki badań wody

Woda w naszych basenach spełnia wszystkie wymagania jakościowe.

Bieżące sprawozdania z przeprowadzonych badań publikujemy tutaj.