Zadania statutowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie powstał 1 stycznia 2001 roku.

Zakres działalności Ośrodka:

 1.  Programowanie i realizacja wszelkich usług dla mieszkańców Miasta Radlin z zakresu sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu.
 2.  Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym dla: klubów i związków sportowych, organizacji kultury fizycznej, innych organizacji społecznych i zawodowych, placówek oświatowych, osób fizycznych;
 3.  Prowadzenie działalności programowej i reklamowej zakresu działalności Ośrodka.
 4.  Właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie swojego działania.
 5.  Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w tym m.in. poprzez organizację turniejów i festynów sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych.
 6.  Prowadzenie działalności usługowo-gospodarczej i pomocniczej celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Ośrodka.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji swoją działalność prowadzi na następujących obiektach:

 1. „Dom Sportu” przy ul. Korfantego 17, tel. 324568017,
 2. obiekt „Sokolnia” przy ul. Sokolska 6, tel. 324558277,
 3. boiska sportowe przy ul. Mariackiej, tel. 327292342,
 4. boisko „Orlik” w Szluchcie,
 5. boisko rekreacyjne „Reden” przy ul. Rydułtowskiej.

Dyrektorem jednostki jest mgr Witold Łupiński.