Wyniki badań wody

Jakość wody w nieckach basenowych jest zgodna z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Ostatnie badania: 20 maja 2024 r.,06 maja 2024 r., 22 kwietnia 2024 r., 08 kwietnia 2024 r., 18 marca 2024 r., 03 marca 2024 r., 19 lutego 2024 r., 05 lutego 2024 r., 09 stycznia 2024 r.

Działania naprawcze dotyczące przekroczeń parametrów: sprawdzenie i zresetowanie stacji dozowania środków, korekta dozowania środków do uzyskania prawidłowych wyników.

Zbiorcza roczna ocena wody na Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie (decyzja z dnia 14.03.2024 r.).