Zadania statutowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie powstał 1 stycznia 2001 roku.

Zakres działalności Ośrodka:

 • Programowanie i realizacja wszelkich usług dla mieszkańców Miasta Radlin z zakresu sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu;
 • udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym dla: klubów i związków sportowych, organizacji kultury fizycznej, innych organizacji społecznych i zawodowych, placówek oświatowych, osób fizycznych;
 • prowadzenie działalności programowej i reklamowej zakresu działalności Ośrodka;
 • właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie swojego działania;
 • prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w tym m.in. poprzez organizację turniejów i festynów sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych;
 • prowadzenie działalności usługowo-gospodarczej i pomocniczej celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Ośrodka.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji swoją działalność prowadzi na następujących obiektach:

 • „Dom Sportu” przy ul. Korfantego 17, tel. 324568017,
 • obiekt „Sokolnia” przy ul. Sokolska 6, tel. 324558277,
 • boiska sportowe przy ul. Mariackiej, tel. 327292342,
 • boisko „Orlik” w Szluchcie,
 • boisko rekreacyjne „Reden” przy ul. Rydułtowskiej.

Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie jest Tatiana Szewczyk (kontakt poprzez sekretariat).