Regulaminy

Zasady korzystania z infrastruktury oraz zajęć Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie określają stosowne regulaminy. Poniżej publikujemy aktualne wersje dokumentów:

W przypadku pytań lub wątpliwości dot. interpretacji zapisów zawartych w regulaminach, należy kontaktować się z sekretariatem MOSIR.